Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Emekli-Sen Havsa Temsilciliği Açıldı

27 Şubat 2020 Perşembe günü Emekli-Sen Havsa Temsilciliğinin açılışı gerçekleştirildi. Havsa Temsilcilik Başkanı Fedayi Işık oldu.

Haber Giriş Tarihi: 28.02.2020 08:42
Haber Güncellenme Tarihi: 28.02.2020 08:42
Kaynak: Haber Merkezi
https://batiekspres.com/
Emekli-Sen Havsa  Temsilciliği Açıldı

Nilay YILMAZ

        Emekli-Sen Havsa Temsilciliğinin açılışı 27 Şubat 2020 Perşembe günü DiSK/Emekli-Sen Genel Bşk. Yrd. Av. Haşim Korkmaz, Edirne Şube Başkanı Sait Dayıoğlu, Lüleburgaz Şube Bşk. Avni Berberoulları, Uzunköprü Temsilcilik Bşk. Metin Balcı ve Trakya Şube yöneticilerinin Havsa Temsilcilik Başkanı Fedayi Işık ve Havsa E-mekliler Sendikası yönetici ve üyelerinin de katılımıyla hizmete açıldı. 
    Havsa Temsilcilik Başkanı Fedayi Işık açılışta yaptığı konuşmasında; “Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz diyorum. 
    Emekli demek bu ülkenin tozunu yutmuş bir topluluk demek. 1 yıl içerisnde bukadar toplanabildiysek önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğiz.Emeklilerimizi orga-nize etmemiz gerekiyor.Bireysel olarak büyüme şansımız yok.Emekli Sen Havsa Temsilciliği Mali Sekterimiz Tacittin Çalım ve Yönetim Kurulu üyemiz Selim Sadıç ve ben yıllarca siyasetle uğraştık.Ben yaklaşık 19 yıl esnaflık yaptım. Heyacanı bugüne kadar hiç yitirmedim bundan sonrada yitirmeye niyetim yok. Şimdi 40 üyemiz var.Üye sayımızı kısa bir zamanda 250-300 lere çıkaracağız.Önümüzdeki günlerde hem şubemizi hem de Emekli Sen Kıraathanemizi açmayı planlıyoruz.Bugün burada Emekli Sen Havsa Temsilciliğini açıyoruz. Başta ilçemize ve ülke-mize hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.
    Emekli-Sen Edirne Şube Başkanı Sait Dayıoğlu açılışta yaptığı konuşmasında; “Bugün burada Havsa Temsilciliğimizin açılışı için buradayız.Hepiniz hoşgeldiniz.
     Sendikamızın Kuruluş Amaçları    :
        Emekliler Sendikası .maddi ve insani değerlerin yaratıcısı olana emeklerini; yaşamlarının en genç çağlarından başlayarak ülkesine vermiş olan tüm emeklilerin ; kayna-ğını ve gücünü insanca yaşama hakkından alan örgütlü, üyelerinin ekonomik, demokratik, hukuksal ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi,buna engel olacak her türlü antidemokratik uygulamalara karşı, örgütlülük bilinci içinde demokratik yöntemler yoluyla mücadeleyi amaçlar. Tüm emeklilerin örgütsel birliğini savunur.
    Sendikamıza katılım gönüllük esasına dayanır. Emeklinin Emekli-Sen'e üye olması için, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş alması yeterlidir. Sendikamız ırk, cins, inanç, din, mezhep, etnik köken, renk ve dil ayrımı gözetmeksizin herkese eşit davranır ve herkese aynı hakların sağlanması için mücadele eder.
    Emekli-Sen, uluslararası sendikal dayanışma içinde işçi sınıfı, kamu çalışanı ve emekçi halkın en güçlü sınıf ve kitle sendikalarında örgütlenmeleri için katkı sağlar.
    Emekli-Sen, demokrasiye ve insan haklarına dayalı, özgür, eşit ve barışçı ortamda, yine barış içinde birlikte yaşamayı, değişik etnik kökenlerden kaynaklanan kültür çeşitliliğini ortak toplumsal zenginlik sayarak, hep beraber kardeşçe yaşamayı egemen kılmak için çalışır.
    Sendikamız kendi yapısı içinde tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi yanında tüm sorunlarını eleştiri, özeleştiri temelinde çözümlemeyi temel ilke edinir.
    Emekli-Sen, tarihi ve doğal eserlerin korunmasına yardımcı olur. Bu amaçla kalıcı eserler yaratılması için çalışmalar yapıp görüş bildirir. Çevreci planlama, temiz havanın arttırılması, yeşilin ve mavinin korunması için çalışmalar yapar.
    Sendikamız, uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye'deki tüm emek-lilerin ve emekçi halkın siyasal, ekonomik,sosyal ve kültürel gelişmesini arttırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, küreşelleşen sermayeye karşı küresel bir emek ağı oluşturulmasına katkı sağlar.
    Emekliler Sendikası, tüm kadınlara yönelik baskı, sömürü ve şiddete karşı çıkar, sendikalarda örgütlenmeleri için çalışır ve kadın üyelerinin sendikanın tüm organlarında daha etkin bir biçimde yer almalarını özendirir, buna uygun düzenlemeleri yapar.
Emekliler Sendikanın ilkeleri;
1- Tüm emekliler ile ölen emeklinin eş ve çocuklarının örgütlenmelerini sağiar.
2- Üyeleri adına toplu pazarlık yapar, toplu sözleşme imzalar. Sendika üyelerinin, sendikal amaçlar doğrultusundaki mücadelesinde hak ve çıkarlarının ihlal edildiği her durumda, her türlü meşru mücadele hakkını kullanır, üyeleri ve mirasçıları adına hukuksal girişimde ve yardımda bulunur.
3- Bilinçli bir üye topluluğu ve kamuoyu yarat-mak amacıyla kültürel, sanatsal, eğitsel toplantılar, şenlikler, salon ve açıkhava toplantıları vb.düzenler. Dergi, bülten vb. Çıkarır.
4- Kadın üyelerinin emeklilik yaşamında ve sendikal etkinliklerde kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler üretir. Ek haklar elde etmeleri için olanaklar sağlar.
5- Üyelerinin bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması için sağlık, huzur evi, rehabilitasyon ve geriatri merkezleri ile emekli evlerinin açılması için girişimlerde bulunur.
    Yaşlılık ve hastalıklarında nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti almalarını sağlar.
6- Sendikamız kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır. Üyelerinin eleştiri öneri haklarını kullanmalarını, karar süreçlerine katılmalarını özendirir.
7- Üyeleri için kurulacak kooperatiflere yardımcı olmaya, hastalık, sakatlık, yaşlılık ve ölümlerde yanlarında olmaya çalışır.
8- Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatır, sendikal bilinci geliştirmek, dayanışma ve birliği pekiştirmek amacıyla çalışmalar yapar.
9- Örgütsel bağımsızlığı gözardı etmeksizin, emeklilerin izleyeceği sendikal politikanın temel çizgilerini saptayarak sendikal kuruluşlar ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışmayı sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunur.
Biz Emekliler Neler istiyoruz ?
 Taleplerimizden Bazıları ;
1- insanca yaşam ücreti istiyoruz.
2- Emekli maaşları güncellensin.
3- Gerçek bir intibak yasası çıkarılsın. 
4- Emekli maaşlarına taban getirilsin ve taban maaş altında maaş bağlanmasın.
5- Emeklilere büyümeden pay verilsin.
6- Yeni bağlanan emekli maaşlarının , çalış-ma döneminde alınan maaşların % 35- 40 'ına kadar düşmesi, emeklileri mağdur etmektedir. Bu nedenle emekli maaş bağlama yöntemi değiştirilmeli ve yeni bağlanan maaş-ların, çalışma döneminde alınan maaşlara yakın olması sağlanmalıdır.
7- Emekli maaşlarının artışlarında baz alınan, TÜFE (enflasyon) günlük hayatımızda kullandığımız temel tüketim ürünleri ile hizmetler dikkate alınarak, gerçek oranlarda açıklansın.
 8- Çocuklarının ve torunlarının işsiz kalmaları emeklileri zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle, işyerlerini kriz bahanesiyle işçi çıkarılmalarının yasaklanması
9- Elektriğe, doğalgaza, ulaşıma, suya zam yapılmasın veya emeklilere belirli oranlarda indirimler sağlansın.
10- Vergi adaleti sağlansın, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın.
11- Emeklilerin sağlıklı ve onurlu bireyler olarak yaşlanmaları için gerekli tedbirler alınmalı,tüm tıp fakültelerinin bünyelerinde GERiATRi (yaşlılık birimi) bölümleri açılmalı ve bu bölümlerin sağlık hizmetleri sunmalarının yanı sıra yaşlılık hastalıkları konusunda emeklilerimizi aydınlatmalı.
12- Yerel yönetimler, kimsesiz, hasta ve yaşlı bireylerin evlerinde bakımlarını yapmak üzere gerekli birimleri oluşturmasını ve yeterli personel istihdam etmesini,
13- Sağlıkları bozulmuş olan ve birçoğu kronik hastalıklarla boğuşan yaşlılarımızın, emeklilerimizin sağlıkl hakkının ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir olması için devletimizin gerekli tedbirleri almasını istiyoruz.
          Çok şey mi istiyoruz ?Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz...Yaşasın Emekli-Sen... Yaşasın Disk...”dedi.

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.