Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

#Bakan

Batı Ekspres - Edirne'nin Haber Sitesi - Bakan haberleri, son dakika gelişmeleri, detaylı bilgiler ve tüm gelişmeler, Bakan haber sayfasında canlı gelişmelerle ulaşabilirsiniz.

Kamuda Tasarruf ve Verimlik Paketi açıklandı Haber

Kamuda Tasarruf ve Verimlik Paketi açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaklaşık 65 yıldır Türkiye'de tasarruf genelgeleri ile kamu harcamalarında kontrol sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti. Mali disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı hükümetler döneminde ise 10 adet genelgenin yürürlüğe konulduğunu hatırlatarak, sonuncusunun 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe konan bu genelgeler ile kamu harcamalarının belli kurallara bağlandığı belirtildi. Yılmaz, son dönemlerde yaşanan gelişmelerin bu alanda daha geniş bir çerçevede ve daha güçlü adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkardığını söyledi. 16 Nisan Kabine Toplantısı akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Orta Vadeli Programın güçlendirilmesi doğrultusunda kamuda tasarruf artışı, yatırımların önceliklendirilmesi ve yapısal reformların hızlandırılması hususlarını ifade ettiğini hatırlatan Yılmaz, "6 Mayıs Kabine Toplantısı akabinde 'Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurtdışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanlarda’ tasarruf kültürünü güçlendirici adımlar atılacağını ve bu yönde gerekli talimatları verdiklerini belirtmişlerdir. 7 Mayıs tarihinde sosyal medya kanalıyla yaptıkları paylaşımda ise ‘bir taraftan üretip yeni pazarlara ihraç ederken, diğer taraftan içeride tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Buna kamu olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edecek, daha az kaynak kullanarak daha fazla etkide bulunacak projelere ağırlık vereceğiz' ifadelerini kullanmışlardır. Birazdan sunulacak olan çalışmamız ilgili tüm kurumlarımızın katkısı sonucunda bu talimatın tekemmül ettirilmesi ile oluşturulmuştur" diye konuştu. Tasarruf ve verimli kaynak kullanımı konusunda yaptıkları bu güncellemede iki önemli gelişme etkili olduğunu söyleyen Yılmaz, "Birincisi geçen yıl yaşadığımız tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını süratle sarma ihtiyacımız, ikincisi pandemi sonrası tüm dünyanın gündemi haline gelen enflasyon ile ülkemizin kararlı bir şekilde mücadele etme iradesidir. Bugün sunduğumuz paket tek başına değil, bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, birbirini destekler mahiyette diğer paketler ile birlikte anlam ifade etmektedir. Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz. Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Geçen yıl yaşanan depremlerin ilk aşamada hesap edilen maliyetinin 104 milyar doları bulduğunu bildiren Yılmaz, "Sadece merkezi idare bütçesinden deprem için tahsis edilen ödenek 2023 yılında 960 milyar TL’dir. 2024 yılı başlangıç ödeneği ise 1 trilyon 28 milyar TL olmuştur. Bu ödenekler azalmakla birlikte, önümüzdeki yıl da devam edecektir. Bu büyük ilave yükün bütçe açıkları üzerinde oluşturduğu etki ortadadır. Geçen yıl bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde 5,2 olurken, deprem harcamaları hariç tutulduğunda bu açık yüzde 1,6 seviyesine gerilemektedir. Bu yılın bütçesi hazırlanırken belirlenen yüzde 6,4 oranındaki açığın da önemli bir kısmı deprem bağlantılı harcamalardan kaynaklanmaktadır. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi toplum olarak depremin yaralarını sarma konusunda milli dayanışma sergilediğimiz bir dönemde, deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmadan kamu dengelerini sağlıklı bir zeminde sürdürme politikamızı yansıtmaktadır. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz canlarımıza tekrar Allah’tan rahmet diliyor, bu zorlu süreçte depremzede kardeşlerimizin yanında olan kamu, özel kesim ve sivil toplumdan her bir kişi ve kuruluşa teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yılmaz, ortaya koydukları yeni paketin bir yandan deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken, diğer yandan halkın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürüttükleri kararlı mücadeleye katkı sunduğunun altını çizdi. “Enflasyon ile mücadelede para politikalarının yanı sıra maliye politikaları ve yapısal reformlar önem taşımaktadır” Enflasyon ile mücadelede para politikalarının yanı sıra maliye politikaları ve yapısal reformlar önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Programın da bu temel çerçeve ile şekillendirildiğini aktardı. Kamunun tasarruf yapması ve verimliliği artırmasının daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, makro tasarruf oranının artmasına ve daha az cari açığa yol açacağını ifade eden Yılmaz, “Talep yönlü katkısının yanı sıra, bitme aşamasına yakın projelere, sulama ve rekabet gücünü artırıcı altyapılara yoğunlaşan kamu yatırımları arz yönlü artışla da enflasyon ile mücadelemizi güçlendirici etkide bulunacaktır” açıklamalarında bulundu. Orta Vadeli Programın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacaklarını belirten Yılmaz, “Gelecek yıl yüzde yirminin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız. Geçmişte başardık, yine başaracağız. Bunu sağlarken büyümeyi, istihdamı ve sosyal dengeleri azami oranda gözetmeye devam edeceğiz. Amacımız, istikrar içinde büyümek ve kalıcı sosyal refah artışı sağlamaktır. Bu paket ve izleyen diğer çalışmalarımızla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçe açığının milli gelire oranını başlangıçta öngörülenin altında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Geçen yıl milli gelire oranla yüzde 6,4 olarak tahmin edilen bütçe açığı, yıl sonunda yüzde 5,2 olarak gerçekleşmişti oldukça olumlu bir performans sergilemiştir. Bu yıl sonunda da benzer bir oranda iyileşmeyi hedefliyoruz. Harcama disiplininin yanı sıra, tahsilat oranlarını artırma ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele gibi yöntemlerle, kamu gelirlerinde sağlayacağımız iyileşme de bu hedefimize katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu. Bugün sunulacak olan tasarruf ve verimlilik paketinin geçmişten bazı farklılıklar da arz ettiğine dikkat çeken Yılmaz, “Geçmişten çıkardığımız derslerle bu dönem aldığımız tedbirleri daha sıkı bir izleme sistemi ile hayata geçireceğiz. Ayrıca hesap verebilirlik mekanizmalarını güçlendirerek, haklı bir gerekçeye dayanmayan sapmaları engellemeyi amaçlıyoruz. Bugün ilan edilen programın hayata geçirilmesinde idari ve kanuni olmak üzere iki ayaklı bir çalışma yürütülmektedir. Kanun gerektirmeyen hususlar konusunda hazırlıkları son aşamaya gelmiş olan genelge taslağı kısa bir süre içinde (bu hafta) Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacaktır. Kanun gerektiren hususlarda ise grubumuz ile yürütülmekte olan hazırlıklar Meclisimizin takdirine arz edilecektir” dedi. Yapılacak idari düzenlemelerin tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak bir anlayış içinde hazırlandığını vurgulayan Yılmaz, “Genelgemizde tek istisna, konumu gereği TBMM olacaktır. Bu konuda Meclis Başkanımız kendi uhdesinde benzer bir çalışma yürüttüğünü ifade etmişlerdi. Yaptığımız görüşmelerde Meclisimiz tarafından alınan önlemlerin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını da öğrenmiş bulunuyoruz. Kendilerine bu anlamlı tutumları için şükranlarımızı sunuyorum. Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Yılmaz, tüm bu çalışmalara vizyonu ve güçlü siyasi iradesi ile yön veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çalışmalarda titiz bir hazırlık yürüten Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teşekkür etti.

Bakan Kacır, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti Haber

Bakan Kacır, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Kacır, Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, burada yaptığı konuşmada, endüstri bölgelerini büyütmeye devam ettiklerini söyledi. Kentte çeşitli açılış ve ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Kacır, aynı zamanda sanayicilerle bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirtti. Tekirdağ'ın sanayisinin bakanlığın destekleriyle geliştiğini anlatan Kacır, "Tekirdağ'da sanayi alanları çevre dostu yeşil üretim esaslı olarak bakanlığın desteğiyle her yıl gelişiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde organize sanayi bölgelerimizde planlı sanayi alanlarını ve endüstri bölgelerimizi büyütmeye devam ederken, yeşil üretim yaklaşımını esas almayı sürdürüyor olacağız." diye konuştu. Son 22 yılda Tekirdağ'da planlı sanayileşmeyi desteklemek adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Tekirdağ'a 13 milyar liralık bir kaynak sağladıklarını ifade etti. Ergene Havzası Projesi'ni çok önemsediklerini anlatan Kacır, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu projeyi çok büyük ölçüde tamamladık. Şimdi önümüzdeki dönemde ilave kolektör hatlarının inşaatlarını da inşallah hızla tamamlayacağız. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya, Tekirdağ'ın on yıllardır birikmiş sorunlarını çözebilmek adına sanayicilerimizle işbirliği halinde gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki tüm paydaşlarımız da bizimle birlikte Tekirdağ'ın ve ülkemizin geleceği için özellikle bu alanda gayretlerini önümüzdeki dönemde hayata geçiriyor, sürdürüyor olsunlar." Daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ve Özcanlar Köfte Üretim Tesisleri'ni ziyaret eden Bakan Kacır'a, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de eşlik etti.

Göktaş, Tekirdağ'da esnaf ziyaretinde bulundu Haber

Göktaş, Tekirdağ'da esnaf ziyaretinde bulundu

Göktaş, Tekirdağ programı kapsamında Çerkezköy ilçesine geldi. Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Göktaş, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Göktaş, ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe'ye destek istedi. - "Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istiyoruz" Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ gelini olduğu için sık sık kente geldiğini söyledi. Seçimin önemli olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti: "Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istiyoruz. 22 yıldır diğer illerimizde gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmet siyasetini hem Tekirdağlı hem Çerkezköy hem de Çorlu'daki hemşerilerimize ve diğer ilçelerimize kazandırmak istiyoruz. Abdullah Öğe başkanımız her zaman vatandaşın yanında, sıkıntıları biliyor, çözüm önerileri var. Diğer yanda Süleymanpaşa ilçesini şahlandıran Cüneyt Yüksel başkanımız var. Kendilerinin eserlerinden, hizmetlerinden şüphe duymuyoruz. Her zaman yanlarındayız, Tekirdağ'a güzel hizmetler gelsin istiyoruz. Hem vatandaşlarımız hem Tekirdağ'ımız büyüsün güçlensin istiyoruz." Bakan Göktaş'a, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Öğe de eşlik etti.

“Edirne’nin muazzam bir dinamizmi var” Haber

“Edirne’nin muazzam bir dinamizmi var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Edirne'de bir restoranda iş insanları ile birlikte Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı İftar Buluşmalarında bir araya geldi. Programa katılan herkesle yakından ilgilenen Bakan Işıkhan, masaları teker teker gezerek misafirlerin Ramazanlarını kutladı. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, oda başkanları ve iş insanları katıldı. “EDİRNE ÜLKELER ARASI BİR GEÇİŞ GÖREVİ GÖRMEKTE” Programın açılış konuşmasını ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Irmak’ın konuşmalarıyla başladı. Irmak, “İlimizi ticari hayatta temsil etmek ve paydaşlarımız ile gerek ulusal gerek uluslararası iş birlikleri gerçekleştirmek kent ekonomimiz ve yerel iş dünyamız adına oldukça önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Malumunuz olduğu üzere şehrimiz Edirne, ülkeler arası bir geçiş görevi görmekte ve mevsim fark etmeksizin yurt içinden ve yurt dışından oldukça yoğun bir turist akımına ev sahipliği yapmaktadır. İş dünyamız ve yerel ekonomimiz de diğer turistik şehirler gibi sağlıklı bir kalkınma hali içindedir. Bu kalkınma hali ilimizdeki peynirden tutun da sanayideki esnafımıza tüm iş dünyamızı etkilemektedir. Kıymetli iş insanlarımızın bu konudaki payı da yadsınamaz bir gerçektir” dedi. IŞIKHAN’I AĞIRLAMANIN MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ İftarda buluşmaktan dolayı memnun olduğunu dile getiren AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, “Bu güzel Ramazan akşamında sizlerle birlikte olmaktan, sayın bakanımızı Edirne'de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Rabb'im inşallah hepimizin bayrama sağlıklı, sıhhatle kavuşturur” şeklinde konuştu. “BURANIN BİR CAZİBE MERKEZİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ” Edirne’nin cazibe merkezi olması için çalıştıklarını vurgulayan Edirne Valisi Yunus Sezer şöyle konuştu: “Sayın Bakanım ilimiz ticaretin ve sanayinin oldukça canlı olduğu, transit olduğu bir il konumunda. Aynı zamanda ilimiz bir turizm ve tarım şehri. Çok bereketli topraklarımız var. İlimizde özellikle çeltik üretiminde Türkiye'de birinciyiz. Sofraya konulan her iki tabaktan bir tanesi Edirne'de üretiliyor. Yine buğday üretiminde, Kanola üretiminde ve ayçiçeği üretiminde de oldukça iddialıyız. İlk beşteyiz. Bu açıdan da Burası çok mühim bir topraklar. Bizim sanayi noktasında da ilimizin sahip olduğu avantajı kullanarak buranın bir cazibe merkezi olması konusunda çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlimizde 3 tane organize sanayi bölgesi, özellikle Uzunköprü, İpsala ve Keşan'da bunları şu anda başlatmış durumdayız. Ve İpsala ve Keşan'ın temelleri atıldı ve hızlı bir süreç devam ediyor. Süloğlu ilçemizde bulunan organize sanayi bölgesinde de yine alan genişletme çalışmaları tamamlandı. Amacımız şu, biz bulunduğumuz konumu iyi değerlendirerek buradan Balkanlar'a hitap edecek şekilde ticarette, sanayide, turizmde ve eğitimde buranın birer merkez olmasını hedefliyoruz.”   “EDİRNE’NİN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR” Edirne hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Edirne tarımıyla, sanayisiyle, endüstrisiyle, ticaretiyle hem ülkemiz için hem de bölgemiz için büyük önem taşıyan şehirlerimiz arasında yer alıyor. Binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmış üretimin, alın terinin yurdu olmuş, kadim bir yer burası. Maşallah Edirne'nin büyük bir potansiyeli var. Edirneliler de muazzam bir dinamizm var. Bu noktada sizlerin fikirleri ve önerileri bizler için şehri yönetenler için, yol gösterici olmalıdır” diye konuştu. “BU YÜZYILI EMEĞİN, ÜRETİMİN VE ÇALIŞMANIN YÜZ YILI YAPACAĞIZ” Bu yılın emeğin yılı olacağını vurgulayan Işıkhan, “Bizler devlet, mille el ele yürümenin ülkemizi ve milletimizi birlikte büyütmenin en güzel örneklerden birisinin Edirne'de gerçekleşmesini niyet ediyoruz. Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar, inisiyatif aldığımız her konuda her daim sizlerle istişareyi, iletişimi, diyaloğu ön planda tutmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hakkettiği konuma taşıyacağız. Her alanda geliştirmeye de devam edeceğiz inşallah. Biliyorsunuz bu hafta 2023 yılı iş gücü verileri açıklandı. 2023 yılında işsizlik oranımız bir puan azalışla yüzde 9,4’e geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Hem kadın hem genç hem de toplam istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranlarında son 21 yılın en yüksek düzeyine ulaşmış durumdayız. 2023 yılında Türkiye ekonomisi bildiğiniz gibi yüzde 4,5 büyüdü. Bu Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla ilerleme kat eden Türkiye oldu. Dolar bazında milli gelir Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aşmış durumda. Kişi başına düşen milli gelirde 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek seviyelerini gördü. Bu veriler gösteriyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yüzyılı emeğin, üretimin ve çalışmanın yüz yılı yapacağız inşallah” dedi. “EMEKLİLERİMİZ ESKİYİ VE YENİYİ AYIRT EDEBİLEN BİR KESİMDİR” Emekliler hakkında konuşan Işıkhan, “Biz her daim fırsatlarımız ölçüsünde milletimizin yanında yer aldık. Milletimizi seçimden seçime hatırlayanlardan olmadık. Son dönemlerde muhalefet emeklilerimiz üzerinden prim elde etmeye çalışıyor. Emeklilerimiz eskiyi ve yeniyi bizzat yaşayarak en iyi şekilde ayırt edebilen bir kesimdir. AK Parti'den önceki emeklinin durumunu da çok iyi biliyorlar. Hatırlarsanız maaş kuyruklarında, ilaç kuyruklarında vefat eden büyüklerimiz vardı. Biz sağlığı el vermeyen emeklilerimiz için evde emekli aylığı uygulamasını gerçekleştirdik. BAĞ-KUR’da sosyal güvenlik destek primi uygulamasını kaldırdık. Seyyanen ve oransal artışlarla emekli aylıklarından reel olarak yüzde 87 ile yüzde 636 oranında artışı biz sağladık. Emeklilerimize ilk defa bayram ikramiyesi verilmesi uygulamasını yine AK Parti hükümetleri başlattı. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı emekli ve ölüm aylığı hak sahiplerine banka promosyon süreçlerini de 2017 yılında yine biz başlatmıştık. Milletimiz pek fark edemeyebilir ama vatandaşlarımız dünyanın en ileri seviyesinde sağlık hizmeti almasının arkasında çok önemli harcamalarımız söz konusu. AK Parti döneminde SGK tarafından ödenen ilaç sayısını da 3 katına çıkardık. Geçtiğimiz bir yılda Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan sağlık ve ilaç harcaması tam olarak kıymetli kardeşlerim. 553 milyar lira oldu. Bu çok ciddi bir rakam. Emekli aylıklarını ödediğimiz tutarın yarısına yakınını ayrıca sağlık harcamaları ve sağlık hizmetleri için de ödüyoruz. Bunun dışında yine SGK tarafından son bir yılda 206 milyar lira teşvik ve destek ödemesi gerçekleşiyor. Son 5 yılda yaşadığımız pandemiyi, bölgemizdeki savaşları ve asrın felaketini dikkate alırsanız vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde devam edebildiğimizi ve güçlü bir devlet olduğumuzu da sizler görmüş oldunuz” ifadelerine yer verdi. Program Irmak'ın Bakan Işıkhan'a Selimiye Camisi motifli tabloyu hediye etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. MERT ERİŞKİN

‘Edirne'nin kaybedecek bir 5 yılı daha yok" Haber

‘Edirne'nin kaybedecek bir 5 yılı daha yok"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Edirne'de bir restoranda iş insanları ile birlikte iftar programına katıldı. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, oda başkanları ve iş insanları katıldı. Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlerde de o kadar güçlü oluruz. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz ki gelişim, ilerleme ve kalkınma yerelden başlamaktadır. Bildiğiniz gibi ülkemizin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonu da belediyecilikten geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti ülkemize belediyecilik anlayışını değiştirmiş, milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmıştır. Aziz milletimiz her zaman dediği gibi yaparsa AK Parti yapar, Erdoğan yapar diyerek bu hakikati ve bu güveni bugün de ortaya koymakta. İnşallah 31 Mart'ta Edirne gerçek belediyecilikle yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayımız Belgin İba. Edirne'yle özdeşleşmiş, bu şehre emeğini ortaya koymuş çok kıymetli bir yol arkadaşımız. Edirne'nin bu kez görevi AK belediyecilik vizyonu ile Belgin Başkanımıza vereceğine yürekten inanıyorum. Zira Edirne'nin kaybedecek bir beş yılı daha yoktur. Bu noktada size de güveniyoruz. Sizin desteğinizi rica ediyorum. Üzülerek ifade etmeliyim ki; Edirne şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kalmış durumda. Belgin Başkanımızın projeleri Edirne için çok önemli projeler. Ayrıca Edirne'nin sanayisinin ve ekonomisinin dünya ile mücadele edebilecek düzeye gelmesi için yaptığı çalışmaları da ben Çalışmayı ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yakından takip ediyorum. Artık ezberlerini bozup bu durumu sorgulamamız gerekiyor. Edirne'nin bu potansiyelini lütfen boşa harcamayalım. Bu şehre yakışan, üreten, geliştiren yönetimler ve yöneticilere ihtiyacımız var. Sizlerin bu noktada gerektiğini yapacağınızdan şüphem yok. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren Edirne'miz Cumhur İttifakı çatısı altında daha büyük projelerle yeni bir icraat dönemine doğru yoluna devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye yüzyılına öncülük edecek Edirne. Ben buna yürekten inanıyorum" dedi. MERT ERİŞKİN

Bakan Işıkhan Tekirdağ'da konuştu Haber

Bakan Işıkhan Tekirdağ'da konuştu

Işıkhan, Kapaklı Belediyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, 81 il, 922 ilçenin tamamını Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceklerini söyledi. Tekirdağ'ın tarımı, sanayisi, ticaretiyle hem Türkiye hem de dünya için büyük önem taşıyan şehirlerden olduğunu dile getiren Işıkhan, "Tekirdağ'da büyük bir potansiyel var. Tekirdağlılarda muazzam bir dinamizm var. Bu noktada sizlerin fikirleri, önerileri bizler için özellikle şehir yönetenler için çok önemlidir kıymetli kardeşlerim. Bizler devlet, millet el ele yürümenin, ülkemiz ve milletimizle birlikte yürümenin ve ülkemizi büyütmenin en güzel örneklerden birisini de inşallah Tekirdağ'da siz kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı. Işıkhan, çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldıkları her konuda her daim vatandaşlarla istişareyi, iletişimi ve diyaloğu ön planda tutmaya gayret ettikleri söyledi. - "İşsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre azaldı" 2023 yılında Türkiye'nin yüzde 4,5 ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğuna işaret eden Işıkhan, "Dolar bazında milli gelir Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aşmış durumda. Kişi başına düşen gelirde 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Bu hafta 2023 yılı iş gücü verileri açıklandı. 2023 yılında da işsizlik oranı bir önceki yıla göre bir puan düşerek 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye gerilemiş durumda. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda." diye konuştu. Işıkhan, istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranının son 21 yılın en yüksek seviyelerinde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını belirtti. - "Bayram ikramiyelerini yüzde 50 artırdık" Her fırsatta milletin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı emekli ve ölüm aylığı hak sahiplerine banka promosyonlarını 2017 yılında biz başlattık. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayramda emeklilerimize bayram ikramiyesi uygulamasını da hatırlarsanız biz başlatmıştık. Bu yıl ikramiyeleri yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimize bu dönemde banka promosyon tutarlarını kamu bankalarında 2 katına çıkardık. Vatandaşlarımızın dünyanın en ileri seviyelerinde sağlık hizmeti almasının arkasında önemli bir harcamamız var. AK Parti döneminde SGK tarafından ödenen ilaç sayısını 3 katına çıkardık. Geçtiğimiz bir yılda SGK tarafından yapılan sağlık ve ilaç harcaması tam tamına 553 milyar lira olmuştur, bu çok ciddi bir rakam. Emekli aylıklarına ödediğimiz tutarın yarısına yakınını ayrıca sağlık harcamaları ve sağlık hizmetleri için de ödüyoruz. Bunun dışında yine SGK tarafından son bir yılda 206 milyar lira teşvik ve destek verdik. Son 5 yılda yaşadığımız, hatırlarsanız pandemiyle bölgemizdeki savaşları ve asrın felaketini de dikkate aldığımızda, vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden, hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam edebildiğimizi ve yürütebilecek güçte olduğumuzu görüyorsunuz." - "Kalkınma yerelden başlar" Işıkhan, kalkınmanın yerelden başladığını dile getirerek şunları kaydetti: "Yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatımızda o derece başarılı oluruz. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz ki gelişim, kalkınma, ilerleme yerelden başlar. Bildiğiniz gibi ülkemizin lideri Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonu da belediyecilikten gelmektedir. Şu an 'dünya beşten büyüktür' diyerek sadece Türkiye'nin geleceğini değil aynı zamanda dünyanın geleceğini de inşa etme gayretinde olan liderimizin 40 yıllık başarı hikayesinin belediyecilik vizyonuyla, sosyal belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle başladığını da unutmamamız gerekiyor." Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile bir süre görüşen Işıkhan, daha sonra Pınar Bulvarı'nda esnaf ziyareti yaptı. Programa, AK Parti milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ve İl Başkanı Ali Gümüş ile partililer katıldı.

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.