Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

#Mhp

Batı Ekspres - Edirne'nin Haber Sitesi - Mhp haberleri, son dakika gelişmeleri, detaylı bilgiler ve tüm gelişmeler, Mhp haber sayfasında canlı gelişmelerle ulaşabilirsiniz.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Haber

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, siyasetçinin görevinin insanıyla hemhal olmak, huzur, refah, birlik, kardeşlik ve istikrar hedeflerine çevik ve çelebi bir ruhla destek vermek olduğunu söyledi. Siyasetin, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: "Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlak, edimi hizmet, edası da hürmet ve muhabbettir. Bizim siyasetten anladığımız elbette bunlardır. Araya araya bulmayı amaçladığımız define, milletimizin eşsiz vicdanında mahfuzdur. O vicdan ki doğru ile yanlışı, hak ile batılı, samimiyet ile sahteliği, mazlum ile zalimi, şehit ile caniyi sıfır hatayla tefrik edecek basirete, beceriye ve berraklığa haizdir. Hiç kuşkusuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet ne diyorsa, neyi istiyorsa, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir. Milli iradenin hükmüne toz kondurmamız düşünülemeyecektir." Bahçeli, MHP'nin, Türkiye'ye ve Türk milletine varlığını adamış iman neferleriyle, dava ve gönül erleriyle siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu her zaman ve her şart altında gaye edindiğini ifade ederek, buna aynen ve şevkle devam edileceğini kaydetti. Geride kalan bir aylık zaman diliminde hem partileri hem de ülke adına iki mühim demokratik etabın geçildiğini, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma mücadelelerinin kamçılandığını belirten Bahçeli, 17 Mart'ta 14. Olağan Büyük Kurultayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulunun (MDK) yenilendiğini, parti tüzüğünün bazı maddelerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun hale getirilmek maksadıyla değiştirildiğini anımsatan Bahçeli, kurultay sonrası ilk MYK-MDK toplantısının dün yapıldığını ve Başkanlık Divanının teşekkül ettiğini bildirdi. Bahçeli, Divan üyelerine başarılar diledi. Bahçeli, bugünün sosyal ve ekonomik temelli ihtiyaç ve isteklerinin aksine siyaset yapamayacakları gibi geleceğin tasarım ve planlamasını ihmal ederek de asla mevzi ve mesafe alınamayacağını ifade etti. Görevlerinin farkında ve yapacaklarının şuurunda olduklarını belirten Bahçeli, "Vizyonu yetişmeyenlerin nefeslerinin tükendiği yerde terk etmeleri, hatta farklı tesirlerin sonucu yılmaları, umutsuzluk ve yılgınlık çarkına kapılmaları bundan sonra da muhtemeldir. Ancak MHP'nin inanmış, irade göstermiş, ahlaki ve fikri olgunluğa erişmiş hiçbir mensubunun devşirilip yarı yolda devrilmesi artık söz konusu değildir. Türkiye'yi hak ettiği gelişmişlik statüsüne mutlaka çıkarmalıyız. Türk milletini layık olduğu yüksek mevkie muhakkak ulaştırmalıyız." dedi. Bahçeli, bunları yaparken siyaset önceliklerinin sınıflara, zümrelere, şahıslara hiçbir ayrıcalık tanımadan yalnızca milletin tamamını tarihi perspektif içinde kucaklayan ve onun devamını amaçlayan bir kavrayışla hareket etmek olduğunu söyledi. Milliyetçiliklerinin, "Türk milletinin tarih içerisinde yoğrulmuş olan milli değerleriyle, çağın birikimi olan gelişmeleri birlikte yaşatmayı, milli ile evrenseli, yerel ile küreseli beraberce değerlendirmeyi" esas aldığını belirten Bahçeli, şunları söyledi: "Bu çerçevede günümüzün ekonomik, enformatik, teknolojik, diplomatik ve diğer alanlarında günbegün cesameti artan ters akıntılara göğüs germeliyiz. Türk siyaset yapısını, gelişen toplumun taleplerine göre milli ve manevi değerlere müzahir olacak şekilde yeniden ele almalı, yeni bir anayasayla da taçlandırmalıyız. Siyaset, medya ve ekonomi ilişkilerini demokratikleştirmeli, Türk devrinde insanımızın mutlu, müreffeh ve güvenli olacak bir dönemin kapılarını el birliğiyle, ortak değerler etrafında kenetlenerek açmalıyız. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara köklü cevaplar hazırlayarak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na temel olacak kalıcı ve güçlü reformları peş peşe hayata geçirmeliyiz. Üreterek, yabancı sermayeyi özendirerek, tasarrufu artırarak, fiyat ve finansal istikrarı kurumsallaştırarak, ihracat ve yatırım seferberliğini teşvik ederek, bilhassa adil ve insani paylaşımı canlandırarak yeni yüzyılda Türkiye ekonomisini zincirlerinden kurtarmalıyız. Milletler mücadelesinin acımasız rekabetinde Türk milleti ortak paydasında buluşmalı, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi yabana atmadan geçmişin muzaffer hatıralarını geleceğin ufkuyla eklemleştirmeliyiz." - "Geleceğin süper gücü Türkiye'dir" Bunu yapacak irade, inanç ve itibarın MHP ve Cumhur İttifakı'nda mevcut olduğunu ifade eden Bahçeli, "Katılaşmış ön yargıları, zembereğinden boşalmış kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız. Vatan ve millet sevdasıyla hareket edebilme ferasetini derhal gösterebilmeliyiz. Türkiye hepimizindir, hepimizin ortak vatanıdır. Farklı başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelerinin Türk milletini bir adım ileri götürmeyeceği açıktır. Tek çare, dünyaya 'Türkiye' merkezli bakmakla, küresel ilişki ağlarını 'Türkçe' okumakla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, böyle bir siyaset anlayışının, yalnızca Türkiye'yi değil soydaşlarını, din kardeşlerini ve yardım eli gözleyen mazlum milletleri de kurtaracak yeni bir hamle üstünlüğü kazandıracağını söyledi. Bahçeli, MHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin meşakkatle elde ettiği bir değer olan demokrasiye gönülden bağlı olduğunu, insanın insan olması sıfatından kaynaklanan temel hak ve hürriyetlere saygı duyduğunu, herkes için bağlayıcı olan adaleti, düzeni, barışı ve hürriyeti birlikte tesis etmeyi hedefleyen hukukun üstünlüğüne inandığını söyledi. MHP'nin, vatandaşların inançlarını yok saymadan, bir arada kardeşçe yaşamasının güvencesi olan din ve vicdan hürriyetini savunduğunu belirten Bahçeli, "Bunlar bizlere demokrasinin getirdiği nimet ve yükümlülüklerdir. Ve milli kültürümüzde kökleri vardır. Hiçbir şüphem yoktur ki, geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstanbul'un fethinin 600. yıldönümü olan 2053'te bu ideal gerçekleşecektir." diye konuştu. İstiklalin ve istikbalin güvencesi olan Cumhur İttifakı'nın varlığını kararlılıkla devam ettireceğini dile getiren Bahçeli, "Tarihte büyük devletler kurmuş ve bu potansiyeli defalarca göstermiş olan Türk milletinin bugün her evde, her ocakta, her ailede, her ana yüreğinde yaşattığı medeniyet kudreti, onu saklı durduğu yerden çıkaracak samimiyeti, marifeti ve cesareti beklemektedir." ifadelerini kullandı. Beklenen o samimiyet, marifet ve cesaretin MHP ile Cumhur İttifakı'nda tecessüm ve tecelli ettiğini dile getiren Bahçeli, "Gelen Türk asrıdır, Türkiye ve Türk milleti 2071'de cihan ve uzay hakimiyeti mefkuresini Allah'ın izniyle başaracaktır. Zafer sabredenlerin ve inananlarındır." dedi. Bahçeli, Türk milliyetçilerinin, milli görev ve sorumluluklarının idraki içinde emaneti kırıp dökmeden, günlük hesaplar içinde çarçur etmeden yarınlara ulaştıracak siyasi akla ve şuura sahip olduklarını fedakarlıklarıyla yine göstereceğini, yine ispat edeceğini söyledi. - "Mizahi bir yanılgıdır" Bahçeli, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nden yaklaşık 10 ay sonra milletin bu defa da yerel seçimler için sandık başına gittiğini anımsattı. Cumhuriyetin yeni yüzyılının ilk seçiminin tamamlandığını, seçimsiz geçecek 4 yılın önünün açıldığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Milletimizin hür iradesiyle verdiği demokratik karara saygılıyız, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve siyasi partilere hayırlı olması da temennimizdir. Yerel seçimlerin doğasıyla genel seçimlerin doğası elbet farklıdır. İkisini birbirine karıştırmak fahiş bir yanlıştır. Yerel seçimlerde özne ve öncelik adaylar olduğu halde, genel seçimlerde partilerdir, bununla mündemiç ülkenin ve uluslararası ilişkilerin bütününü kapsayacak program ve projeleridir. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren, birisinin çıkıp diğerinin indiği bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren, hedeflerinden sapan, iddialarından cayan, yerinde sayan bir Türkiye yoktur, olması da mevzu konusu değildir. 'Yerelde iktidar olduk' diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesidir. Fazladan üç beş belediye başkanlığı kazanmakla yerel iktidar tantanası koparanların siyasetin nesnel gerçeklerine, milletin irade künhüne vakıf olmadıkları ayan beyan ortadadır. Kendi partilerinde disiplini tesis edemeyenlerin, birlik ve beraberlik vasatını kaybedenlerin, üstelik hiçbir projeleri olmayanların, hasbelkader, konjonktürel sebeplerle ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. Şımarıklığın alemi hiç yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir."

MHP eski il başkanına saldırı iddiası Haber

MHP eski il başkanına saldırı iddiası

Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem Edirne İl Başkanı Zakir Tercan 9 Nisan 2024 tarihinde gece evine giderken saldırıya uğradığını iddia etti. Saldırıların kendisini yıldıramayacağını belirten Tercan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Tercan açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “9 Nisan 2024 Salı günü Mega Parkta, Real Madrid - Manchester City maçını izledikten sonra evime giderken gece karanlığında saldırıya uğramış bulunmaktayım. 1984 yılından beri Edirne’de yaşıyorum ilk defa hayatımda böyle bir müessir olayla karşılaşıyorum. Başkalarını üzerek ilerlemeyi düşünmek, çok kötü bir seçenektir. Hayat kimsenin ağlayarak kaybettiğini bir başkasına gülerek kazandırmıyor. Hayat, er ya da geç insanın başkasına yaşattığı şeyleri kendisine de yaşatıyor. Fakir - fukaranın çocuklarını kullanarak insanların üzerine gönderenler toplumun yüz karalarıdır. Saldıran kişilere üzülüyorum kendilerine haksızlık ediyorlar ve kullandırıyorlar. Bu kişileri maşa olarak kullananlara lanet olsun. Yalnızca köleler efendisinin sarayı ve servetiyle gurur duyar. Düşünceden, sorgulamadan yoksun her insan, zincirsiz köledir. Dalkavuk, konuştuğu zaman kendi fikirlerini değil efendisinin hoşuna gidenleri konuşur. Efendilerine en çok hata yaptıranlar da dalkavuklardır. O yüzden dalkavukluk büyük ihanettir. Ve yoldan çıkarıcıdır. Kasnağı kırık davul gibi, akordu bozuk saz gibi nasıl da ses veriyorsunuz. Uğradığımız bütün haksızlıklara rağmen gururla kaldıracağımız başımızı. Çünkü biz kimsenin sırtında bıçaklar bırakmadık, kimsenin kalbinde yara olmadık. Yaptıklarınızı unutacağız belki ama asla affetmeyeceğiz. Gün geliyor, yapılan iyilik ya da kötülük misliyle geri dönüyor. Belki bunun farkına varamıyoruz ama hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. Bu yüzden hayatının hangi anında olursa olsun uğradığın bir haksızlığın kimsenin yanına kâr kalacağını düşünme, çünkü asla kalmıyor. Bir kere daha şahit oldum ki kime fedakârlık etmiş, kime koşar adım gitmişsen onun ilk hançerlediği, gözünün yaşına bakmadığı da sen oluyorsun. Kalp yaşayınca öğreniyor, kendini kimse için heder etmemesi gerektiğini. Şimdi bana saldıranlara soruyorum? Ne oldu başınız göğe mi değdi? Madalya mı taktılar? Yoksa kahraman mı ilan ettiler? Unutmayın ki; her ahın bir acısı vardır. Gerçekleri yazdığımdan dolayı rahatsız olanlara diyorum ki; bu işin sonunda ölümde olsa gerçekleri yazmamı kimse engelleyemez. Kaba kuvvetle, tehditle, şantajla şahsımı yıldırmak istiyorlarsa yanılıyorlar. Makamlarınıza fazla güvenip kibirlenmeyin daha geçen hafta kimlerin makamları yerle bir oldu. Menfaat yolunda ilerlemeye çalışan herkesin. Elbet ayağı kendi 'ihanetine' değecek. Zamanı var. Acelesi yok. Çünkü; biz hayatımızda hiç insan kullanmadık. Yaradan’dan gelen başımız üstüne dedik. Allah'ın verdiği bir canımız vardır. O can, namusumuza, şerefimize, haysiyetimize, iffetimize bin defa kurban olsun. Son kanımıza kadar fani bedenimiz mukaddesatımız ve de mukadderatımız için feda ve armağan olsun.” HABER MERKEZİ

Bahçeli, “Aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” Haber

Bahçeli, “Aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum”

Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultay'ına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kurultayın, MHP'nin 55 yıllık mazisine yakışan bir olgunluk, muhteşem bir katılım, göğüs kabartan bir heyecan, emsalsiz bir sağduyu, hayranlık uyandıran bir vakarla gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Şahsıma Genel Başkanlık görevini bir kez daha emanet ve tevdi etmelerinden dolayı aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İlk günkü azim ve sadakatle bir elimde üç hilalli sancak, diğer elimde al bayrak, dilimde dua, yanımda dava arkadaşlarım, arkamda şehitlerimizin hatıraları, gönlümde vatan ve millet sevgisi eşliğinde davamızın ve partimizin yükselişine sonuna kadar hizmet edeceğim. Ne mutlu bizlere ki kurultayımız şölen havasında ve imrenilecek demokratik bir ortamda yapılmıştır. Türk milliyetçilerinin demokrasiye bağlılığı çok güçlü şekilde teyit edilmiştir. Kurultayımızda kaybeden yoktur, tam tersine kazanan milliyetçi-ülkücü harekettir, tüm dava ve gönül insanlarımızdır. Biriz, diriyiz, kardeşiz, ülküdaşız, hep birlikte kızıl elmanın izinde, İ'la-i Kelimetullah davasının peşindeyiz." - "Dava arkadaşlığının şan ve şerefinden ödün verilmeyecektir" Bugüne kadar MHP'nin pek çok ayrılık ve bölünme yaşadığını hatırlatan Bahçeli, "Yola çıktıklarımız, ilerleyen zamanlarda yoldan çıkmış, hafif bir sallantıda yolunu değiştirmiş, çıkarlarının istasyonunda yeni yol arkadaşları bulmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu. Partinin her seferinde, tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmasını bildiğini vurgulayan Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Güçten ve gözden düşeceğimizi, zayıflayıp, marjinalleşeceğimizi zanneden gafiller sayısız defa sukutu hayale uğramışlardır. Davasını omuzlamak yerine, davanın omuzlarına basıp kendilerini ve nefislerini yükseltmeye niyetlenen bedhahlar mahcup olmuşlar, başları önünde aramızdan ayrılıp gitmişlerdir. MHP'de hizip yoktur, adamın adamı yoktur, dar kadroculuk yapan yoktur, dedikodu şantiyesi işleten yoktur, fitne tezgahı açan yoktur, nitekim olmasına da asla ama asla göz yumulmayacak, izin verilmeyecektir. O devirler geride kalmıştır. Eski çamlar bardak olmuştur. Gidenler gitmiştir, geride kalan imanlı ve ülkücü yüreklerle, davamızın ahlak ve onurundan, dava arkadaşlığının şan ve şerefinden kesinlikle ödün verilmeyecektir." Türkiye gibi, milliyetçi-ülkücü hareketin de kurşun gibi ağır günlerden geçerek bugünlere geldiğini belirten Bahçeli, Türk milliyetçilerinin, vatanı ve milleti için hiçbir hesap yapmadan canını bile seve seve veren bir ruhun ve inancın temsilcisi olduklarını kaydetti. Bahçeli, geçmişte yaşananların her açıdan paha biçilmez birer tecrübe olduğunun farkında olduklarını dile getirdi. Tarihi bir davanın bugünkü mensupları olarak emaneti en güzel şekilde koruyup geleceğe taşımanın asli vazifeleri olduğunun altını çizen Bahçeli, "Özellikle ifade etmek isterim ki bu can bu tende durduğu müddetçe, davamızın hisarlarına konmaya çalışan baykuşlara, yarasalara, akbabalara müsaade etmeyeceğim. Önce ülkem ve milletim demekten asla vazgeçmeyeceğim. Haklı ve haysiyetli mücadelemizi inançla sürdüreceğim. Hep birlikte, Türk ve Türkiye sevdamızdan en ufak sapma göstermeyeceğiz. İlkeli, dürüst, temiz ve pirüpak duruşumuzla milletimizin çarpan kalbi, duyan kulağı, hisseden vicdanı, haykıran nefesi olacağız." değerlendirmesinde bulundu. -"Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhur İttifakı'dır" Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine yapılan çok sayıda müracaatın memnuniyet verici olduğunu ve partinin gücüne güç kattığını ifade etti. 14. Olağan Büyük Kurultay'ın, yeni yüzyılın ilk kurultayı olduğunu, bu nedenle büyük sorumluluk altında bulunduklarını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: "14 gün sonra yapılacak mahalli idareler seçimlerinde MHP ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm imkan ve irademizle çalışacağız. Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin demokratik tecellisi, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın gücüne güç katacaktır. Türk devrinde zillete yer yoktur, emperyalizme yakasını kaptıran işbirlikçi muhalefet anlayışına fırsat yoktur, DEM'lenenlerin esamisi okunmayacaktır. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhur İttifakı'dır. Türk devrinin koçbaşı da büyük Türk milletidir. Kalbi Türk milleti için atan, gönlü aziz şehitlerimizle yanan ve kucaklaşmak için tek bilek olan ülküdaşlarımla övünüyorum. Türkiye sevdalısı MHP mensupları Türklüğün var oluş beyanıdır."

Bahçeli, Erdoğan’a seslendi “Türk milletini yalnız bırakamazsın” Haber

Bahçeli, Erdoğan’a seslendi “Türk milletini yalnız bırakamazsın”

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Kurultayda konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, 81 ili temsilen bazı illerin isimlerini okuyarak sembolik yoklama yaptı. Bahçeli'ye, salondaki partililer, "Burada" diyerek karşılık verdi. Bahçeli, "Ülkümüzden dönersek, döneklere güvenirsek gök girsin, kızıl çıksın. Yeni yüzyıla Türkiye'nin damgasını vurmazsak, Türk ve Türkiye sevdamızdan vazgeçersek, haktan, halktan, hakikatten milim ayrılırsak, gök girsin, kızıl çıksın." diye konuştu. Hayat yolculuğunda tomurcuk kaygısı taşımayan bir ağacın odun olmaktan başka seçeneği bulunmadığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Milliyetçi, ülkücü hareketin serdengeçti yüreklerinin, 55 yıl önce yola çıkarken mutlak suretle tomurcuk derdi vardı. Lakin yeşillenen yapraklarımız kimi zaman sararıp düştü. Kuruyup sararan bu yaprakların akıbetini rüzgarlar tayin etti. Bazıları kapıyı sert çekip gittiğinden, dönmeye yüzleri kalmadı. Bazıları meçhule açtıkları yelkenler yırtılınca ıssızlığa mahkum oldu. Kimi zaman da sapı gövdemizden ayrılan baltaların darbesine maruz kaldık ancak geldiğimiz bu aşamada tıpkı bir çınar gibi Türk milletinin vicdanında kök salmasını hamdolsun başardık." MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çanakkale Savaşı sonucunda kazanılan zaferin, bölgesel ve küresel dengeleri değiştirdiğini, bunun da Türkiye Cumhuriyeti'nin yol haritasını çizdiğini vurguladı. Çanakkale'yi geçemeyenlerin bu defa Türkiye'yi topyekun geçmek için çırpındığını belirten Bahçeli, "topla tüfekle sonuç alamayanların, demlenmiş ve devşirilmiş işbirlikçilerinin taşeron kılavuzu ile bir kez daha operasyon çekmekle uğraştığını" kaydetti. Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık mirasını yağmalayan habis güruhun, 100 yılı karanlığa itmek, yaşanmaz hale getirmek, milleti mağlup etmek için yanıp tutuştuğunu ifade etti. - "Muhalefet, birbirini yiyip tüketiyor" Muhalefet partilerinin, devletin dayandığı kurucu ilke ve esasları, milletin mukavemet zırhı olan milli birlik ve dayanışma hisarlarını yıkmak için adeta yarıştıklarını savunan Bahçeli, 2023'teki Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde hayal kırıklığına uğrayan muhalefetin, birbirini yiyip tükettiğini, sakat ve sancılı bir irade eşliğinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kara propaganda ile hazırlandıklarını öne sürdü. "CHP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasallaşmasını misyon edindiğini, demlenerek rotasını kaybettiğini, bu suretle bölücü korsanlar tarafından rehin alındığını" ifade eden Bahçeli, "DEM, CHP'yi maalesef dönüştürmekle kalmamış, tarihinden ve istikametinden koparmıştır." dedi. Devlet Bahçeli, CHP'de kimin fiilen genel başkan olduğunun belli olmadığını da savunarak, "Her gün yeşeren çıkar kavgaları, insanımızı rahatsız eden gürültü kirliliği, patlak veren krizler, CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurmuş, teşhir etmiştir." değerlendirmesini yaptı. CHP'lilerin, DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul Çekmeköy'de seccade, Ataşehir'de zikirmatik dağıtan, insanımızın ekonomik durumunu sömürürken ofislerde utanmadan, sıkılmadan balya balya para sayan CHP yönetimi, ne yapsa beyhudedir. Zira DEM'lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir." şeklinde konuştu. Hiçbir milliyetçinin bu kifayetsizlere oy vermeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Dünyanın en büyük Türk kentinin yıllarını çalan, bu kenti Ermenilerin sayan, Türk'ün adını anmayan, büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, vaatlerini unutan, CHP'yi Saraçhane'den yöneten malum zat için veda vakti gelip çatmıştır." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim" yönündeki açıklamaları üzerine, "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, partisinin Ankara Spor Salonu'ndaki 14. Olağan Büyük Kurultayında, Türkiye'nin kamburlarından kurtulması gerektiğini belirterek, "Yerel yönetimlere vurulan prangalar kırılmalıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerle müzahir yerel yönetimler muhakkak tecelli etmelidir. Zira başka alternatif kalmamıştır." diye konuştu. CHP içindeki kaos ve karmaşanın ülkenin geneline yayılma ve sıçrama ihtimalinin korkunç olduğunu dile getiren Bahçeli, "Kendi evinde düzeni temin edemeyenlerin yerel yönetimlerde başarısızlığı kaçınılmaz hayat ve siyaset gerçeğidir. Bu gerçeği görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Partilerini yönetemeyenlerin, asgari ilkelerde anlaşıp uzlaşamayanların, birbirlerine hürmet beslemeyenlerin, yerel yönetimlerde millete hizmet etmelerini düşünmek abesle direniş demektir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta millet tarafından tevdi edilecek görev için hazır olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı, bu kapsamda ehliyet sahibidir, liyakat sahibidir, heyecan sahibidir, akıl sahibidir, ahlak sahibidir, hedef sahibidir, proje sahibidir, ülkemizin geleceği için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlıdır." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın başarmasının Türkiye'nin başarısı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi: "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın başarması, Türk milletinin şahlanışıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta sandıklardan taşması, Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası, ihyası ve itibarıdır." - "Türkiye, milli birlik ve kardeşlik gücünün ivmesiyle çağların üzerine sıçrayacak" Bahçeli, Kurultay münasebetiyle 14 ana başlık altında geleceğe dair tavır, tutum, teklif ve değerlendirmelerinin bulunduğunu bildirdi. Millet kavramının sadece Cumhuriyet'in kuruluşunda değil, tarihin her döneminde birleştirici ve bütünleştirici bir işlev gördüğünü vurgulayan Bahçeli, hiçbir zaman etnik köken, dil ve din gibi farklılıklara itibar edilmediğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesinin kurduğunu anlatan Bahçeli, partisinin ülkede yaşayan her insanı Türk milleti tanımı içinde kucakladığını, hepsine aynı gözle baktığını dile getirdi. "Soy ve ırk temelinde bir üstünlük bizim nazarımızda yok hükmündedir." diyen Bahçeli, şunları kaydetti: "Kaldı ki üstünlük sadece takvadadır. Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü, dil, soy ve din unsurlarının üstünde sosyolojik kültürel ve tarihi bir gerçektir. Kültürlerin üst kimlikle buluşması bizim için asıl ve esastır. Bu ise asla bir dayatma ve asimilasyon değildir. Türklüğün insanlığa yön vermek isteyen fütuhat arayışıyla İslam'ın kutsal mesajları birleşmiş kahraman ve muzaffer bir irade meydana gelmiştir. Bu duygu ve ülkülerle beslenerek kurulan Türk cihan devletleri, tarihe damga vurmuştur. Kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağı olan her insanımız, bizim özbeöz kardeşimizdir, milletimizin de asli unsurudur. Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır." Bahçeli, partisinin etnik bölünmenin önüne set çekeceğini ve operasyonlara gelmeyeceğini belirterek, "Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur, buna mukabil çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır." dedi. "Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmak isteyenler, demokrasi, özgürlük ve insan hakkı kisvesine bürünerek hizmet edenler alçakların en alçağı, hainlerin en hainidir." diyen Bahçeli, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne hançer sağlayanların Türk'ün de, Kürt'ün de, Alevi'nin de, Sünni'nin de düşmanı olduğunu söyledi. Bahçeli, "Düşmanlardan medet ummak, teneşire uzanmaya razı olmaktır. Türk ile Kürt'ü, Alevi ile Sünni'yi birbirinden koparmanın emelini taşıyanlar, emperyalizmin tasmalı yanaşmalarıdır. Bölücü terör sorunu, yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir." diye konuştu. PKK, YPG, PYD'nin bulunduğu yerden sökülüp atılacağını vurgulayan Bahçeli, hazırlanmasını temenni ettikleri "Bölücülükle Mücadele ve Stratejik Eylem Planı" ile ülke içindeki yıkım cephesinin çökertileceğini belirtti. Bahçeli, "Türkiye, milli birlik ve kardeşlik gücünün ivmesiyle çağların üzerine sıçrayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, terörü bir hak arama vasıtası gören bölücülüğü demokratik mücadele şeklinde gösteren bölücü mihraklara direnecek, Kürt kökenli kardeşlerimizi amasız fakatsız bin yılın hatıralarıyla kucaklayacaktır." dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim" yönündeki açıklamalarına dair, şu değerlendirmelerde bulundu: "Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir konuşması, özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; 'Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz."

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda MYK'ye 43 yeni isim girdi Haber

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda MYK'ye 43 yeni isim girdi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulunda ise (MYK) 32 isim yerini korurken, listeye 43 yeni isim girdi. MHP'nin Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayında, genel başkanlık seçiminin ardından MYK ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin oylamasına geçildi. Kurultayın Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, kullanılan 1258 oyun 1244'ünün geçerli olduğunu bildirdi. Oylama sonucu MYK'de 43 yeni isim yer alırken, 32 isim yerini korudu. Yeni MYK'de 15 kişilik Başkanlık Divanı üyelerinin tamamı yer aldı. MYK'de Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, İsmail Özdemir, Filiz Kılıç, Pelin Yılık, Tamer Osmanağaoğlu, Bahadır Bumin Özarslan, Fatih Çetinkaya, Abdurrahman Başkan, Mehmet Celal Fendoğlu, Hayati Arkaz, Özgür Bayraktar, Murat Kotra, Davut Haskırış, İbrahim Özbay, Ali Uçak, Seçkin Odabaşı, Ahmet Kürşat Azkur, Turan Şahin, Turan Şener, Volkan Uygunuçarlar, Ahmet Selim Yurdakul, Fevzi Altuntaş, Yavuz Tellioğlu yerini koruyan isimler oldu. Eski MYK'de bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ve Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut yeni MYK'de yer almadı. MYK'deki 43 yeni üye, şu isimlerden oluştu: "Vahit Kayrıcı, Levent Uysal, İlyas Topsakal, Ekrem Gökay Yüksel, Muhammet Levent Bülbül, Konur Alp Koçak, Yücel Bulut, Fevzi Zırhlıoğlu, Cemal Akın, Zühal Topcu, Hasan Kalyoncu, Erkan Haberal, Muhammet Hanifi Macit, Güzide Çıpan, Metehan Özkan, Mustafa Ertekin, Emine Güven Öztürk, Esma Özdaşlı, Osman Gür, Timur Şerif Şaşmaz, Abdülaziz Sekban, Tamer Çakıroğlu, Hüseyin Zafer Gülseven, Hüseyin Korkmaz, Utkucan Yıldırım, Hayri Bulut, Hümmet Tatar, Bünyamin Köken, Mustafa Çavuş, Metin Arı, Mustafa İzgioğlu, Umut Bağlı, Nazif Koray Nügü, Birol Gür, Mahmut Cüneyt Göz, Şahin Kartal, Fatih Tatlısu, Necdet Öztürkçü, Muhammet Fatih Yaşar, İlker Yücel, Özmen Alp Giray Erdemir, Özer Karakayacı ve Ali Yıldız." Yeni MDK üyeleri ise Abdullah Bahadır Alperen, Kürşat Türker Ercan, Ahmet Korhan Mastı, Hilal Elmas, Tülin Tuncay, Nihat Ünver, Fikret Gökberk Osmanağaoğlu, Hatice Akkaya ve İlker İpek'ten oluşuyor. Ayrıca kurultayda 25 yedek MYK üyesi ile 5 yedek MDK üyesi de seçildi. Çalışmalarını tamamlayan kurultayın ardından, yeni MYK üyeleri arasından başkanlık divanı oluşturulacak.

Tokluoğlu’ndan Kadınlar Günü kutlaması Haber

Tokluoğlu’ndan Kadınlar Günü kutlaması

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu kadınlar günü dolayısı ile açıklamada bulundu. Tokluoğlu mesajında “Kültürden sanata, spordan edebiyata, siyasetten iş hayatına kadar geniş bir yelpazede, kadınların büyük çaba ve başarılarını görmek, çağımızın en umut verici manzaralarından biridir. Kadınlar, sadece toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlarda hak ettikleri konumlara ulaşmakla kalmamalı, aynı zamanda bu mevkilerde güçlü bir varlık göstermeleri, bizim için vazgeçilmez bir hedef olmalıdır. Özellikle, bir ülkenin gerçek anlamda kalkınması, toplumun her bir bireyinin bilinçli ve sağlıklı olması; kadınların eğitim düzeyi, iş gücüne katılımı ve ekonomik bağımsızlıkları ile yakından ilişkilidir. Kadınlar, sadece iş dünyasında veya akademide değil, teknikten bilime, sanattan spora, eğitimden kültüre kadar her alanda gösterdikleri üstün başarılarla, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmakta ve milli gururumuzu pekiştirmektedir. Kadınlarımız; nesillerin inşasında önemli bir rol almalarının yanında insanlığın birer huzur meşaleleridir. İnsanlık, her zamankinden daha fazla barışa, güvene ve huzura susamışken, kadınlarımız bu umudun ve huzurun sarsılmaz bekçileri olarak öne çıkmaktadır. Kadınlarımız insanlığın huzurunun teminatıdır” dedi. Bunun için de hepimize büyük görevler düşmektedir" diyen Tokluoğlu, "Bilmeliyiz ki kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Onlar, sıcacık yuvalarımızın birleştiricileri, evlatlarımızın analarıdır. Cennet ise anaların ayakları altındadır. Gelecek nesillerin yetişmesi şüphesiz onların omuzlarındadır.  Kadın insandır, kadın itibardır, kadın iffettir, kadın iradedir, kadın istikbaldir, kadın istiklaldir. Kadın yoksa beşeriyet yoktur. Kadınlarımıza karşı gösterilmesi gereken saygı, toplumun her kesimi tarafından kabul edilmelidir. Kadınlara yönelik negatif ayrımcılığa müsaade edilmemeli, güçlü olmanın verdiği güvenle kalkışılan şiddete tepkisiz kalınmamalıdır. Kadınlarımızın muhatap olduğu ve bizleri son derece kaygılandıran insanlık dışı muamelelerin tamamen yok edilmesi için herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Bu konuda sadece devletin değil, tüm bireylerin de sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır" ifadesini kullandı. Tokluoğlu mesajını şöyle tamamladı: "Bu vesileyle; nesillerin yetişmesinde yeri doldurulamayacak bir öneme sahip; sevginin, nezaketin, zarafetin, şefkatin mümtaz temsilcileri olan, evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Her şeyin en güzeline layık olan Türk kadınının, Türk analarının Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, tüm kadınlarımıza en iyi dileklerimle birlikte saygılarımı sunuyorum." HABER MERKEZİ

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.