Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

#Proje

Batı Ekspres - Edirne'nin Haber Sitesi - Proje haberleri, son dakika gelişmeleri, detaylı bilgiler ve tüm gelişmeler, Proje haber sayfasında canlı gelişmelerle ulaşabilirsiniz.

Vaysal’daki projeye bilirkişi incelemesi Haber

Vaysal’daki projeye bilirkişi incelemesi

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde Cantaş İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan kalker ocağı projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına Edirne İdare Mahkemesi’nde dava açan köylülerin mücadelesi devam ediyor. Edirne İdare Mahkemesi, Edirne Valiliği’ne karşı Sınırlı Sorumlu Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından açılan davada, proje alanında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. 7 kişiden oluşacak bilirkişi heyeti, 23 Mayıs Perşembe günü saat 09.30’da bölgede inceleme yapacak. BİLİRKİŞİ HEYETİNE SORULACAK Bilirkişi heyetine imar planları, arazi yapısı, orman alanları, tarım alanları, yer üstü ve yer altı su rezervleri, kültür ve tabiat varlıkları, gerekli kurum ve kuruluşlardan izinlerin alınıp alınmadığı ve davacının dava dilekçesinde belirtilen iddiaları da göz önünde bulundurarak dava konusu ‘ÇED gerekli değildir’ kararının planlama ve yürürlükteki mevzuat açısından yerinde olup olmadığı konularında sorular sorulacak. NE OLMUŞTU? Vaysal köylüleri, projeyi daha önce de iptal ettirmişti. Proje için yeniden başvuru yapılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, proje için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildiğini açıklarken; “İlimiz Lalapaşa İlçesi, Vaysal Köyünde bulunan 89349 ruhsat numaralı (ER:3402650) sahada Cantaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan ‘RN:89349 (ER:3402650) Nolu Kalker Ocağı’ projesine ait Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesi 45/(a) maddesi; ‘Madenlerin çıkarılması (Ek-1 listesinde yer almayanlar)’ hükmü kapsamında incelenmiş ve İl Müdürlüğümüzce Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilmiştir” ifadelerine yer vermişti. Kararın açıklanmasının ardından Vaysal köylüleri, projeye yeniden dava açmıştı. UĞUR AKAGÜNDÜZ

Demirhanlı’da ocak projesine ‘ÇED gerekli değildir’ kararı Haber

Demirhanlı’da ocak projesine ‘ÇED gerekli değildir’ kararı

Edirne’nin Demirhanlı köyü mevkiinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Linyit Maden Ocağı Projesi için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü tarafından ÇED süreci 21 Temmuz 2023 tarihinde başlatıldığı açıklanan proje ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü duyuru yaptı. İl Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda; “İlimiz Merkez İlçesi, Demirhanlı Köyünde yer alan (ER:3360198) 201701445 ruhsat numaralı alanda Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "201701445 Ruhsat Numaralı (ER:3360198) IV. Grup (Linyit) Maden Ocağı" projesine ait Proje Tanıtım Dosyası ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesi Madde 45/a “Madenlerin çıkarılması (Ek-1 listesinde yer almayanlar”) hükmü kapsamında incelenmiş, değerlendirilmiş ve İl Müdürlüğümüzce Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilmiştir” ifadelerine yer verildi. PROJE TANITIM DOSYASI AÇIKLANDI Projenin tanıtım dosyasına göre; ruhsat alanı 2.418,26 ha büyüklüğünde ve 24,86 ha’lık ÇED alanı içerisinde 15,00 ha ocak alanı, 6,82 ha pasa alanı, 1,28 ha cevher stok alanı, 1,25 ha bitkisel toprak depo alanı ve 0,5 ha şantiye alanı olarak belirlendi. Açık ocak ile cevher çıkarılması planlanan projede ocak üretim faaliyetleri kapsamında patlatma yapılmayacak. Ocakta yıllık üretim miktarı 1 milyon 170 bin ton olacak. DEMİRHANLI MERKEZİNE 900 METRE YAKINLIKTA Projenin ÇED alanının, Demirhanlı köy merkezinin 900 metre güneyinde kaldığı belirtirlen dosyada en yakın yerleşim yerinin ise 685 metre kuzeyinde yer alan Demirhanlı köyüne bağlı bir konut olduğuna yer verildi. TARIM ARAZİLERİNDEN OLUŞUYOR Dosyada, proje alanlarının Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı üzerinde gösterimi de paylaşıldı. Projenin ÇED alanının, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanı olarak işaretli alan üzerinde kaldığı belirtilirken; proje sahasının tamamının şahıs mülkiyetindeki tarım arazilerinden oluştuğuna yer verildi. UĞUR AKAGÜNDÜZ

Lalapaşa’nın 2 köyüne RES projesi Haber

Lalapaşa’nın 2 köyüne RES projesi

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment ve Sarıdanişment köylerinde 20 türbin ve Enerji Depolama Tesisi’nin bulunduğu Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Reis RS Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan projenin ÇED başvuru dosyasının incelendiği ve ÇED sürecinin başlatıldığı açıklandı. Duyuruda, projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin Edirne Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü veya Bakanlığına gönderilebileceğini belirtildi. Duyuruda ayrıca projenin ÇED başvuru dosyasına da yer verildi. SANTRAL ALANI 2.448,03 HA Projenin ÇED başvuru dosyasında göre; 2.448,03 ha santral alanında 20 adet türbin ve 1 adet Enerji Depolama Tesisi/Şalt Merkezi’nin yer alması planlanıyor. 20 adet türbinin toplam kurulu gücünün 111,2 MWm/111,2 MWe olacağına yer verilen dosyada, Enerji Depolama Tesisi’nin toplam kurulu gücünün 111,2 MWe, toplam depolama kapasitesinin ise 111,2 MWh olarak tesis edileceği belirtildi. 20 adet rüzgâr türbininden yıllık 444.800.000,00 kWh elektrik enerjisi üretileceğine yer verilen dosyada, üretilecek elektrik enerjisinin Kofçaz Havza TM, 154 kV’ne aktarılmasının planlandığı ifade edildi. ORMAN, TARIM, NEHİR VE YAS ALANLARINDA Konutlara en yakın türbinin Hacıdanişment dahilinde ve kuşuçuşu yaklaşık 520 metre mesafede yer aldığına dikkat çekilen dosyada, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı E17 paftasında söz konusu santral alanı, orman alanları, tarım arazisi, nehir, yeraltı suları beslenme alanı (YAS) ve kırsal yerleşim alanları nitelikli alan olarak tanımlanıyor. Türbin alanları ise orman alanları, tarım arazisi ve yeraltı suları beslenme alanı (YAS) olarak tanımlanan alanda yer alıyor. UĞUR AKAGÜNDÜZ

Havsa’da 2 projenin ÇED süreci sonlandırıldı Haber

Havsa’da 2 projenin ÇED süreci sonlandırıldı

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Yolageldi ve Bostanlı köylerinde Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan 2 ayrı ariyet ocağı projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci sonlandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, projelerin ÇED sürecinin iptal nedeni açıklanırken; “29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ‘Bakanlıkça; dosyada tespit edilen eksiklikler veya yer alması gereken bilgi/belgeler ile alınmış olan kurum/kuruluş görüşleri, yeterlik verilmiş kurum/kuruluşa yazılı olarak iletilir. Bakanlıkça iletilen görüşler doğrultusunda yeterlik sahibi kurum/kuruluş tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyası 6 ay içinde Bakanlığa sunulur. Bu süre içerisinde proje tanıtım dosyası sunulmazsa ÇED süreci sonlandırılır" hükmü gereğince sonlandırılmıştır” ifadeleri kullanıldı. 15-17 MAYIS TARİHLERİNDE ÇED SÜREÇLERİ BAŞLAMIŞTI Yolageldi köyünde planlanan ariyet ocağı projenin ÇED süreci, 15 Mayıs 2023 tarihinde; Bostanlı köyünde planlanan ariyet ocağı projesinin ÇED süreci ise 17 Mayıs 2023 tarihinde başlatılmıştı. Projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. TARIM ARAZİSİNE PLANLANMIŞTI Bostanlı köyü mevkiinde planlanan ariyet ocağı projesi, 9,95 hektarlık sahanın tamamında kurulacaktı. Projenin planlandığı arazinin ise 1/100.000 ölçekli Tekirdağ-Kırklareli-Edirne Çevre Düzeni Planı’na göre tarım arazisi olması dikkat çekiyordu. TARIM ARAZİSİ VE YERALTI SULARI BESLEME ALANIYDI Yolageldi köyü mevkiinde planlanan ariyet ocağı projesinde ise 9,97 hektarlık sahanın 9,63 Ha’lık alanında kurulacaktı. Projenin faaliyet alanı da 1/100.000 ölçekli Tekirdağ-Kırklareli-Edirne Çevre Düzeni Planı’na göre tarım arazisi ve yeraltı suları besleme alanı olarak açıklanmıştı. UĞUR AKAGÜNDÜZ

Solakdere Göleti’ne kil ocağı projesi Haber

Solakdere Göleti’ne kil ocağı projesi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinin Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Solakdere 1-B Kil Ocağı Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, projenin Edirne Valiliği’ne sunulan tanıtım dosyasının incelendiği ve ÇED sürecinin başlatıldığı açıklandı. Duyuruda ayrıca projenin tanıtım dosyasına da yer verildi. SOLAKDERE GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ İÇİN PLANLANIYOR Projenin tanıtım dosyasına göre; DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Yenimuhacir beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nin 1 kilometre batısında bulunan Solakdere üzerinde Solakdere Göleti ve Sulama Projesi’nin planlandığına dikkat çekildi. Dosyada, gölet inşaatı sırasında gerekli malzeme ihtiyacının karşılanması amacı ile kum-kaya ve kil ocaklarına ihtiyaç duyulduğu, kum ve kaya malzemenin DSİ’nin ruhsatlı sahalarından sağlanacağı belirtildi. Planlanan ocağın, Hammadde Üretim İzin Belge No’lu 1- B Grubu kil ocağı olduğuna dikkat çekilen dosyada, kil ocağı ile göletin arasında 3, 95 kilometre mesafede bulunduğu açıklandı. OCAK ALANI 7,10 HEKTARDAN OLUŞUYOR İşletilmesi planlanan Hammadde Üretim İzin Belgeli Kil Ruhsat alanının 7,10 hektardan oluştuğu belirtilen dosyada ruhsat alanının tamamının ÇED alanı olarak belirlendiği ve ÇED alanının 0,74 hektarlık kısmının Bitkisel Toprak Depolama Alanı olarak kullanılacağı açıklandı. İşletilmesi planlanan kil ocağında bitkisel toprak sıyrılarak alındıktan sonra açık ocak işletme metodu ile yerinden sökülecek malzemeler, iş makineleri vasıtasıyla kademeli bir şekilde çıkarılacak ve yükleyici vasıtasıyla kamyonlara yüklenerek Solakdere Göleti ve Sulaması Projesi inşaat alanına sevk edilecek. Ocaktan çıkarılacak malzeme başka bir yerde kullanılmayacak. SOLAKDERE GÖLETİ’NİN 2 YILDA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR Solakdere Göleti’nde ihtiyaç duyulacak kil miktarının 42 bin 470,4 m3 olacağı belirtilen dosyada, gölet inşaatının 2 yılda bitirilmesinin planlandığı, ödenek durumuna göre bu sürenin 4 yıla çıkabileceği öngörüldü. Faaliyet alanının, Edirne iline ait onaylı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda tarım arazisi niteliğinde olduğuna dikkat çekilen dosyada, kil ocağına en yakın yerleşim yerinin, alanın yaklaşık 462 metre güneyinde yer alan bahçe içi ev olduğu belirtildi. Dosyada ayrıca, Solakdere Göleti’nden cazibeli koşullarda brüt 82 ha, net 73,80 ha sahanın sulanabileceğine dikkat çekildi. UĞUR AKAGÜNDÜZ

Lise öğrencilerinden çevre dostu proje Haber

Lise öğrencilerinden çevre dostu proje

Edirne'de 80. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Sıfır Atık grubunda yer alan öğrenciler, çevreye ve doğaya duyarlı kompost projesini hayata geçirerek bir ilke imza attı. Proje ile okulun arka kısmındaki bir alanda işlenmemiş evsel atıklardan doğal gübre üreten öğrenciler, bu doğal gübreyi bahçede yer alan çiçeklerde kullanıyor. Evsel atıklar ve diğer atıklar, toprağın içinde çürüyerek doğal gübreye dönüşüyor. Kompost projesi ile doğal gübre üretimi yapan öğrenciler, bu gübreleri okulu çiçeklendirmede kullanarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Projenin Danışmanlığını Biyoloji Öğretmeni Ebru Kanyer Nişancı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nuriye Arslan yapıyor. Okul öğrencilerinden Defne Korun da bu projenin yayılması için öncülük yapanlar arasında yer alıyor. "Çevreye duyarlı gençler yetiştirmek istiyoruz" Doğaya duyarlı gençler yetiştirmek istediklerini belirten 80. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Nuriye Arslan, çevre duyarlılığını kitaplarda anlatıldığı gibi değil de uygulamalı şekilde çocukların görmesini istediklerini ve böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. "İşlenmemiş evsel atıklarla doğal gübre üretiyoruz" Bu kompost projesini Sıfır Atık topluluğu olarak başlattıklarını belirten 80. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Defne Korun, bu proje ile işlenmemiş evsel atıklarla doğal gübre ürettiklerini ifade etti. Bu doğal gübreyi okulda çiçeklendirmelerde ve bahçede kullandıklarını aktaran Korun, aynı zamanda okul olarak atık miktarını da sıfıra indirmiş olacaklarının altını çizdi. "Projeye gönüllü olarak katıldım" Bu projeye gönüllü olarak katıldığını söyleyen 10. sınıf öğrencisi Eliz Naz Erden, "Kompost projesi ile toprağı daha verimli hale ve evsel atıkların kullanımını da daha yararlı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu proje sayesinde toprağımızın daha verimli olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu proje ile birçok okulda ve şehirdeki insanların toprağı daha verimli kullanmasına öncülük etmiş oluyoruz" dedi. "Evsel atıkları çöpe atmak yerine gübreye dönüştürüyoruz" Projeye yeni dahil olan 9. sınıf öğrencisi Kaan Can Akbaş, Evsel atıkları çöpe atmak yerine gübreye dönüştürüp doğaya duyarlı olduklarını belirtti.

Lalapaşa’daki RES’e kapasite artışı projesi Haber

Lalapaşa’daki RES’e kapasite artışı projesi

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt, Hacıdanişment ve Vaysal köylerinde Entek Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından yapılması planlanan Süloğlu Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Kapasite Artışı ve Enerji Depolama Tesisi (EDT) Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, proje kapsamında 20 türbinlik RES’in 30 türbine çıkarılarak EDT kurulması planlandığı belirtilirken; ÇED başvuru dosyasının incelendiği ve ÇED sürecinin başlatıldığı açıklandı. Duyuruda, proje ile ilgili görüş, soru ve önerilerin Edirne Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Bakanlığına gönderilebileceği ifade edildi. Duyuruda ayrıca projenin başvuru dosyası da paylaşıldı. ORMAN ALANI, TARIM ARAZİSİ VE YERALTI BESLEME ALANINDA Projenin ÇED başvuru dosyasına göre; proje ile mevcut kapasiteye her biri 7,2 MWm/6,5 MWe ünite gücüne sahip 10 adet türbin ilave edilecek. Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı paftasına göre planlanan türbin noktaları tarım arazisi, orman alanı ve Yeraltı Suyu Besleme Alanı (YAS) gösterimi üzerinde yer alıyor. Projenin dosyasında, planlanan kapasite artışına konu türbin noktalarından T21, T22, T23, T24, T25 ve T28 nolu türbinlerin orman alanı; T26, T27, T29 ve T30 nolu türbinlerin tarım arazisi; T29 ve T30 nolu türbinlerin de Yeraltı Besleme Alanı (YAS) gösteriminde de yer aldığı saptandığı belirtildi. UĞUR AKAGÜNDÜZ

2 ilçe sınırına kömür ocağı projesi Haber

2 ilçe sınırına kömür ocağı projesi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca köyü ile Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Yaylagöne Mahallesi sınırları içinde Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından planlanan kömür ocağı projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, dördüncü grup kömür ocağı projesi için Edirne Valiliği’ne sunulan proje tanıtım dosyasının incelendiği ve ÇED sürecinin başlatıldığını açıklandı. Duyuruda ayrıca projenin tanıtım dosyasına da yer verildi. 19,06 HEKTARLIK BÖLÜMÜ EDİRNE’DE Projenin tanıtım dosyasına göre; 348,97 hektarlık ruhsat sahasının 24,30 hektarlık kısmında linyit kömürü üretimi gerçekleştirileceği belirtildi. Faaliyet alanının 19,06 hektarlık bölümünün Edirne ve 5,24 hektarlık bölümünün ise Tekirdağ il sınırları içerisinde kaldığı açıklanan dosyada, söz konusu ruhsat alanının orman, hazine ve tarım vasfı ile kayıtlı taşınmazlardan oluştuğuna yer verildi. KÜÇÜKDOĞANCA KÖYÜNE BİN 384 METRE MESAFEDE Faaliyet kapsamında açık işletme yöntemi ile günlük 600 ton linyit üretimi gerçekleştirileceği açıklanan dosyada proje kapsamında patlatma işlemi yapılmayacağı ve kırma-eleme vb. tesis bulunmayacağına da yer verildi. Planlanan faaliyetin 7-10 yıl arasında sürdürüleceği ön görülen dosyada proje ömrü boyunca 1 milyon 800 bin ton linyit madeninin çıkarılması planlanıyor. Proje alanı, Küçükdoğanca köy sınırına yaklaşık bin 384 metre mesafede yer alırken; proje alanına 3 bin 250 metre mesafede de Yaylagöne köyü bulunuyor. UĞUR AKAGÜNDÜZ

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.